نوشتن افکار خوب است یا بد؟

By   ژانویه 22, 2015

نوشتن افکار خوب است یا بد؟

 برای همه پیش می‌آید زمانی که تلاش می‌کنند به موضوعی فکر نکنند ناخودآگاه تنها به آن موضوع می‌اندیشند به همین دلیل نباید با این افکار مقابله کرد در واقع نوشتن افکار نوعی استقبال از آنهاست که با مرور زمان حساسیت افراد بر افکار مزاحم کم می‌شود.

اغلب دانشجویان از حواس پرتی و عدم تمرکز لازم هنگام درس خواندن شکایت دارند. اشتغال ذهنی دانشجویان مانع از تمرکز لازم هنگام فراگیری مطالب می‌شود.

برای داشتن تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی در انجام کارها دو راهکار کاربردی وجود دارد:

راهکار اول یادداشت افکار مزاحم در دفترچه‌ای است که دانشجویان می‌توانند همیشه به همراه داشته باشند، افکار مزاحمی که هنگام مطالعه به سراغ افراد می آید مانع فهم مطالب خوانده شده می‌شود، در این شرایط باید خواندن کتاب را برای مدت کوتاهی کنار گذاشت و به یادداشت افکاری که مانع مطالعه شده‌اند پرداخت، در ابتدای کار نباید کمتر از 10 دقیقه را صرف نوشتن افکار صرف کرد، نوشتن افکار به مرور می تواند دایره زمانی بیشتری را دربرگیرد…

برای همه پیش می آید زمانی که تلاش می کنند به موضوعی فکر نکنند ناخودآگاه تنها به آن موضوع می اندیشند، به همین دلیل نباید با این افکار مقابله کرد، در واقع نوشتن افکار نوعی استقبال از آنهاست که با مرور زمان حساسیت افراد بر افکار مزاحم کم می شود.

راهکار دوم برای مبارزه با حواس پرتی، می توان با افکار مزاحم گفتگو کرد و به خود بگوییم که حواسمان به او هست، اما زمان دیگری با او مکالمه می کنیم، روش کار به این ترتیب است که عنوان افکار مزاحم را نوشته و پس از مدت زمانی که کار اصلی که به آن می پرداختیم تمام شد، پرداختن به همان فکر مزاحم و فکرکردن به آن را شروع کنیم.

باید به افکار بگوییم که ندای او را شنیده‌ایم و حتما زمانی را به گفتگو با او اختصاص می دهیم، پس از نوشتن افکار، شروع به خواندن آن کرده و حدود پنج بار آن را بخوانیم تا زمانی که حساسیت نسبت به آن افکار کمتر شود.

پس از بکارگیری یکی از این دو روش باید برای رسیدگی به افکار شروع به طبقه بندی کرده و به آنها رسیدگی شود، برخی از افکار مربوط به دلخوری‌هایی از اطرافیان است که باید آنها مطرح شوند در غیر این صورت دچار انباشتگی می شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *