لیست مجلات isi , رشته حسابداری

By   ژوئن 19, 2017

لیست مجلات isi , رشته حسابداری

Title Issn SJR SJR Quartile
Journal of Finance ISSN 15406261, 00221082 21.48 Q1
Review of Financial Studies ISSN 08939454, 14657368 13.335 Q1
Journal of Financial Economics ISSN 0304405X 12.728 Q1
Journal of Accounting and Economics ISSN 01654101 5.652 Q1
Journal of Accounting Research ISSN 1475679X, 00218456 5.425 Q1
Accounting Review ISSN 00014826 4.578 Q1
Journal of Financial and Quantitative Analysis ISSN 00221090 3.984 Q1
Contemporary Accounting Research ISSN 08239150 3.513 Q1
Auditing ISSN 02780380 2.881 Q1
Accounting, Organizations and Society ISSN 03613682 2.616 Q1
Financial Analysts Journal ISSN 0015198X 2.303 Q1
Review of Accounting Studies ISSN 13806653, 15737136 2.284 Q1
Mathematical Finance ISSN 14679965, 09601627 2.152 Q1
Journal of Money, Credit and Banking ISSN 00222879, 15384616 2.09 Q1
Real Estate Economics ISSN 10808620, 15406229 1.934 Q1
International Review of Environmental and Resource Economics ISSN 19321465, 19321473 1.628 Q1
Journal of Risk and Insurance ISSN 15396975, 00224367 1.608 Q1
Journal of Risk and Uncertainty ISSN 08955646, 15730476 1.592 Q1
Management Accounting Research ISSN 10445005, 10961224 1.504 Q1
Accounting Horizons ISSN 08887993, 15587975 1.488 Q1
Journal of Industrial Economics ISSN 00221821, 14676451 1.398 Q1
Financial Management ISSN 00463892 1.396 Q1
Journal of Portfolio Management ISSN 00954918 1.351 Q1
ASTIN Bulletin ISSN 05150361, 17831350 1.32 Q1
Journal of Business Finance and Accounting ISSN 0306686X 1.262 Q1
European Financial Management ISSN 13547798, 1468036X 1.228 Q1
Journal of Accounting, Auditing and Finance ISSN 0148558X 1.213 Q1
Journal of the American Taxation Association ISSN 01989073, 15588017 1.199 Q1
World Bank Economic Review ISSN 02586770, 1564698X 1.127 Q1
National Tax Journal ISSN 00280283 1.108 Q1
Work, Employment and Society ISSN 09500170 1.058 Q1
International Journal of Accounting Information Systems ISSN 14670895 1.055 Q2
Foundations and Trends in Accounting ISSN 15540642 1.016 Q2
Journal of Information Systems ISSN 08887985 1.001 Q2
International Tax and Public Finance ISSN 15736970, 09275940 0.969 Q2
Journal of Real Estate Finance and Economics ISSN 1573045X, 08955638 0.95 Q2
Journal of Financial Services Research ISSN 15730735, 09208550 0.911 Q2
Critical Perspectives on Accounting ISSN 10452354, 10959955 0.901 Q2
Journal of Technology Transfer ISSN 08929912 0.896 Q2
Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice ISSN 14680440, 10185895 0.872 Q2
European Accounting Review ISSN 09638180, 14684497 0.871 Q2
Journal of Accounting and Public Policy ISSN 02784254 0.853 Q2
Accounting and Business Research ISSN 00014788 0.849 Q2
Abacus ISSN 00013072 0.815 Q2
Accounting, Auditing and Accountability Journal ISSN 09513574 0.765 Q2
Behavioral Research in Accounting ISSN 15588009, 10504753 0.737 Q2
World Economy ISSN 14679701, 03785920 0.701 Q2
International Journal of Auditing ISSN 10991123, 10906738 0.681 Q2
Journal of Financial Research ISSN 02702592, 14756803 0.648 Q2
International Journal of Accounting ISSN 00207063, 10944060 0.639 Q2
Accounting History Review ISSN 2155286X, 21552851 0.627 Q2
Journal of Management Accounting Research ISSN 15588033, 10492127 0.623 Q2
International Journal of Finance and Economics ISSN 10769307, 10991158 0.611 Q2
Journal of Accounting and Organizational Change ISSN 18325912 0.61 Q2
Public Services Quarterly ISSN 15228959 0.597 Q2
Review of Quantitative Finance and Accounting ISSN 0924865X, 15737179 0.582 Q2
Accounting History ISSN 10323732, 17493374 0.569 Q2
Journal of Futures Markets ISSN 02707314, 10969934 0.547 Q2
Accounting Forum ISSN 01559982 0.523 Q2
Journal of International Accounting Research ISSN 15588025, 15426297 0.505 Q2
Risk Management and Insurance Review ISSN 15406296, 10981616 0.504 Q2
British Accounting Review ISSN 08908389, 10958347 0.482 Q2
Issues in Accounting Education ISSN 07393172, 15587983 0.481 Q3
Financial Markets and Portfolio Management ISSN 15554961, 1555497X 0.47 Q3
Australian Accounting Review ISSN 10356908, 18352561 0.464 Q3
Journal of Contemporary Accounting and Economics ISSN 18155669 0.46 Q3
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation ISSN 10619518 0.443 Q3
Accounting Education ISSN 09639284, 14684489 0.44 Q3
Qualitative Research in Accounting and Management ISSN 11766093 0.437 Q3
Accounting and Finance ISSN 08105391 0.426 Q3
Journal of International Financial Management and Accounting ISSN 1467646X, 09541314 0.334 Q3
Fiscal Studies ISSN 14755890, 01435671 0.334 Q3
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft ISSN 00442585, 18659748 0.323 Q3
Research in Accounting Regulation ISSN 10520457 0.322 Q3
Asian Review of Accounting ISSN 13217348 0.32 Q3
eJournal of Tax Research ISSN 14482398 0.315 Q3
Journal of Emerging Technologies in Accounting ISSN 15541908, 15587940 0.304 Q3
GENEVA Risk and Insurance Review ISSN 1554964X 0.303 Q3
Current Issues in Auditing ISSN 19361270 0.303 Q3
Journal of Accounting Education ISSN 07485751 0.3 Q3
Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting ISSN 15740765 0.291 Q3
Finance a Uver ISSN 00151920 0.283 Q3
Review of Accounting and Finance ISSN 14757702 0.278 Q3
Advances in Accounting ISSN 10465715, 08826110 0.276 Q3
International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation ISSN 17408008, 17408016 0.251 Q3
International Journal of Accounting and Information Management ISSN 18347649 0.249 Q3
Investment Analysts Journal ISSN 10293523 0.246 Q3
Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics ISSN 16081625 0.242 Q3
Advances in Management Accounting ISSN 14747871 0.242 Q3
Journal of European Real Estate Research ISSN 17539269 0.218 Q3
China Journal of Accounting Research ISSN 17553091 0.214 Q3
Accounting Research Journal ISSN 10309616 0.213 Q3
International Journal of Managerial and Financial Accounting ISSN 17536715, 17536723 0.211 Q4
Comptabilite Controle Audit ISSN 12622788 0.206 Q4
Journal of Applied Accounting Research ISSN 09675426 0.205 Q4
Advances in Financial Economics ISSN 15693732 0.2 Q4
Accounting in Europe ISSN 17449499, 17449480 0.186 Q4
International Journal of Disclosure and Governance ISSN 17466539, 17413591 0.184 Q4
Intangible Capital ISSN 16979818 0.182 Q4
Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad ISSN 02102412 0.17 Q4
Advances in Accounting Behavioral Research ISSN 14751488 0.165 Q4
Revista de Contabilidad ISSN 11384891 0.161 Q4
Jurnal Pengurusan ISSN 01272713 0.157 Q4
Accounting and the Public Interest ISSN 15309320 0.152 Q4
International Journal of Digital Accounting Research ISSN 15778517 0.147 Q4
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance ISSN 18234992, 19858299 0.14 Q4
Academy of Accounting and Financial Studies Journal ISSN 10963685 0.137 Q4
Studies in Managerial and Financial Accounting ISSN 14793512 0.133 Q4
International Journal of Banking, Accounting and Finance ISSN 17553830, 17553849 0.132 Q4
Afro-Asian Journal of Finance and Accounting ISSN 17516455, 17516447 0.132 Q4
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales ISSN 01215051, 22486968 0.125 Q4
Accounting Perspectives ISSN 1911382X 0.123 Q4
DLSU Business and Economics Review ISSN 01167111 0.122 Q4
Journal of Accounting Literature ISSN 07374607 0.117 Q4
Asian Journal of Business and Accounting ISSN 19854064, 21803137 0.115 Q4
Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis ISSN 19329156 0.113 Q4
Research in Accounting in Emerging Economies ISSN 14793563 0.111 Q4
2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce, AIMSEC 2011 – Proceedings 0.106
ATA Journal of Legal Tax Research ISSN 1543866X 0.106 Q4
Advances in Public Interest Accounting ISSN 10417060 0.103 Q4
Journal of Accounting, Ethics and Public Policy ISSN 1089652X 0.101 Q4
Real Estate Taxation ISSN 00935107 0.101 Q4
Journal of Taxation ISSN 00224863 0.1 Q4

One Comment on “لیست مجلات isi , رشته حسابداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *