فلسفه چاپ مقاله isi

By   ژوئن 17, 2017

فلسفه چاپ مقاله isi

جهت چاپ و پذیرش مقاله isi  از این مسئله می توان تحت عنوان فضاشناسی آموزش منطقی نام برد. نکتۀ جالب آن است که مدرسان و معلمان منطق نوعاً هنگام تدریس با طرح پرسش های مشابه از طرف دانش آموزان در هر سه محور مورد اشاره مواجه می شوند و باید پاسخ های مناسبی برای آنها ارائه دهند.

پاسخ دقیق به سه سوال مهم فوق در یک مقالۀ محدود امکان پذیر نیست، بلکه مستلزم دقت فراوان و تنکته سنجی های عمیق است.

در مقالۀ حاضر بیشتر تلاش شده است ضمن ارائۀ نکات و زوایای مختلفی که در فهم اهمیت این پرسش های سه گانه وجود دارد، مؤلفه‌هایی تبیین شود که در نقد و بررسی جهت چاپ و پذیرش مقاله isi دانشگاهی باید از یک طرف مورد توجه ناقدان این جهت چاپ و پذیرش مقاله isi قرار گیرد و از طرف دیگر مورد عنایت نویسندگان متن های منطقی واقع شود.

امید است جمع بندی پایانی در این مقاله بتواند مطمح نظر این دو گروه قرار گیرد و در رفع نیازهای جدی که در هر دو زمینۀ (نقد – تحول) وجود دارد موثر واقع شود.

فضاشناسی آموزش منطق

منطق را به چه کسی باید آموخت؟ به عبارت دیگر، یادگیری منطق برای چه افرادی با چه مشخصاتی لازم است؟

آیا این آموزش ها به قشر و طبقۀ خاصی با موقعیت سنی ویژه اختصاص دارد یا برای همۀ افراد و اقشار ضروری است؟

شاید حتی یک نگاه گذرا به متن های منطقی کلاسیک یا جدید این توهم را ایجاد کند که این آموزش ها مختصّ همگان نیست اما نشانه های متعددی در مباحث منطقی وجود دارد که آموزش‌های منطقی که منطق دانان آن را ضروری اعلام کرده اند اختصاصی نیست.

در زیر به چهار نمونه از این نشانه ها اشاره می شود:

  1. در بسیاری از متن های کلاسیک منطق[1]،علم منطق گاه به صرف، نحو و ادبیات و گاه به علم عروض تشبیه شده است.

 

One Comment on “فلسفه چاپ مقاله isi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *