ساختار پذیرش مقاله isi

By   ژوئن 22, 2017

ساختار پذیرش مقاله isi

به عنوان مثال، ذات گروی، نظام مقولات، وجودشناسی ارسطویی از جمله مهم ترین مبانی منطق ارسطویی به حساب می آید که اطلاع از آنها در فهم دقیق پذیرش مقاله isi بحث های مهمّ منطق ارسطویی چون کلیات خمس، انواع تعریف، تحلیل قضایا و انواع آنها و بحث برهان تاثیر فراوان دارد.

همچنان که متن گروی، مسئلۀ صدق، اینهمانی، تمایز میان شیء و مفهوم، و مبانی فلسفۀ تحلیلی (زبانی) و تئوری های معناداری در فهم مباحث منطق های جدید بسیار اثرگذار پذیرش مقاله isi است.

مبنا بودن این موارد برای مباحث منطقی در حدی است که با تغییریافتن آنها، کلّ نظام منطقی مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

به عنوان مثال، اگر مبانی فلسفی حکمت متعالیه جایگزین مبانی فلسفی ارسطویی شود و ماهیت و مقولات، اموری اعتباری و منتزع از نحوۀ وجود اشیا لحاظ شود، کلِّ مباحث تعریف در منطق کلاسیک دچار خدشه می شود و دیگر نمی توان به سیستم تعریف ارسطویی قایل شد، بلکه برای تعریف اشیا باید به ویژگی های وجودی آنها چه به لحاظ مرتبۀ وجودی و چه به لحاظ حدّ وجودی آنها پرداخت. یا اگر در مورد علم و معرفت، نظریۀ ارسطو مبنی بر صرف اعتماد به معرفت های کلی پذیرفته نشود و معرفت های شخصی و جزئی نیز محلّ توجه قرار گیرد، بسیاری از مباحث تعریف و برهان که بر صرف کلیت استوار است خدشه دار خواهد شد.

شایان ذکر است که در متون کلاسیک منطقی در موارد متعددی مباحث فلسفی و منطقی به دلیل اهمیت مبانی فلسفی در هم آمیخته شده است.

این خلط در حدی است که گاهی برخی مباحث مهمّ فلسفی (مانند معرفت شناسی) را به تفصیل تنها می توان در متون منطقی (مانند بحث برهان) یافت.

اما امروزه در رشته ها و مطالعات تخصصی مربوط به منطق، مباحث فلسفیِ منطق در عناوینی جداگانه و به نحوی مستقل مطرح می شوند (مانند مباحث فلسفۀ منطق).

وابستگی بحث های منطقی به یافته های علوم نیز یکی دیگر از ویژگی هایی است که فهم و آموزش منطق موثر است.

بسیاری از مثال هایی که منطق دانان کلاسیک برای تبیین بحث های منطقی ذکر کرده اند متأثر از یافته های علمی روزگار آنها است.

با پیدایش تحول در نظریات علوم تجربی، ذکر آن مثال ها در کلاس های درس امروزی نه تنها موجب وضوح و روشنی اصل مطالب نمی شود، بلکه امر اموزش را دچار مشکلات جدی می کند.

 

2 Comments on “ساختار پذیرش مقاله isi

  1. Pingback: روش های داوری مقالات isi جهت پذیرش سریع | چاپ تضمینی مقاله isi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *