سابمیت و پذیرش

logo

دراین حالت توسط متخصص هم رشته دانشجو مقاله به چندین مجله سابمیت شده و داوران را انتخاب میشوند. حدود 15 الی 20 مجله بر اساس معیارهای زیرانتخاب می شوند.

بازه زمانی دانشجو

 صف مجلات

نوع اوری مقاله

دقت کنید لیستی از قبل اماه شده برای سابمیت وجود نداشته و تنها بسته به سه شرط بالا مجلات کاندید خواهند شد لذا انتخاب مجلات یک هفته کاری زمان برده و بعد از قرارداد مشخص می شوند

سابمیت در سه سطح انجام میگیرد:

  • مجلات میان رشته ای موجود درتامسون
  • مجلات تخصصی موجود در تامسون
  • مجلات تخصصی علمی پژوهشی در پایگاه های معتبر دیگر ماندد اسکوپوس
  • تعدادی از دانشجویان تمایل دارند که نسخه فارسی مقاله پذیرش داخلی بگیرد که در رزومه کاری تعداد مقالات خود را بالاببرند که برای ان فرایند مشابه ای باید صورت گرفته و  در این حالت دویست هزارتومان به مبلغ قرارداد اضافه می شود. این مورد نیز به دانشجویان که برای مصاحبه دکتری و یا 2 نمره ارشد هستند پیشنهاد می شود

 

هدف در این سطح انتخاب تعداد زیادی از مجلات برای بالابردن شانس دانشجو است  به طوری که مقاله بتواند با تعدادی زیادی از مجلات شانس حداکثری خود را برای دریافت پذیرش ازمایش نماید در ضمن مجلات نباید در لیست سیاه وزارت علوم وارد شده باشند

برای هر مقاله سه داور از لحاظ علمی قضاوت کرده و در صورت عدم وجود نوع اوری و اثبات علمی مقاله رد می شود.  با توجه به وابسته بودن پذیرش مجله به محتوی علمی مقاله موسسه نمیتواند تضمینی در قبال پذیرش در مجله خاصی را داشته باشد. اما برای افزایش شانس  مقاله و با توجه به کیفیت در بازه زمانی مطرح شده موسسه با در نظر گرفتن چینش داوران، تناوب چاپ، اسکوپ مجلات همزمان مقاله را برای بیش از ده مجله همانطور که در بالا اشاره شد ارسال میکند تا حداکثر شانش دانشجو ازمایش شود و تضمین موسسه حداقل دریافت یک نامه پذیرش از این مجلات می باشد.لذا جهت افزایش شانس خود حداکثر بازه زمانی خود را اعلام کنید تا مقاله بتواند شانس حداکثری خود در مقابل مجلاتی با اعتبار بیشتر نیز ازمایش کند

 

 

شرایط ضمانتی قرارداد به صورت زیر خواهد بود

ماده 6: در صورت عدم تحویل پذیرش مقاله نامبرده در بازه زمانی مشخص شده تمامی هزینه دریافت شده از طرف موسسه به دانشجو عودت می شود.

ماده 7: طبق تاریخ پذیرش مقاله مندرج در قرارداد، باید لینک مجله در تامسون و یا اسکوپوس معتبر بوده و در بلک لیست وزارت علوم  وارد نشده باشد.

 

در زیر لینک های مورد نیاز شما اورده شده است

اندیس های معتبر وزارت علوم . در لینک زیر قسمت سياهه نمايه هاي استنادي و تخصصي معتبر بين المللي

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx

بلک لیست وزارت علوم

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx

لینک تامسون

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

لینک اسکوپوس

http://www.scimagojr.com/

شیوه نامه تشویق مقالات برای دو نمره ارشد و مصاحبه دکتری

http://rvp.iau.ir/sp/images/ins/92_352676.pdf

آئین نامه تشویق مقالات دانشگاه ازاد

http://rvp.iau.ir/sp/index.php?option=com_content&view=category&id=92&Itemid=530

 

 

آدرس: تهران، خیابان اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان پانزدهم، خیابان فراهانی پور، پلاک 35، واحد 4

وب: http://www.isi-paper.net
ایمیل: erc.consul@yahoo.com
اشتباه نکنید ، قبل از هر اقدام مشاوره بگیرید!
View نوشتن چاپ و پذیرش مقاله isi in a larger map

نوشتن نگارش تدوین چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله isi

چاپ مقاله isi | پذیرش مقاله isi | چاپ تضمینی مقاله isi

پذیرش مقاله isi,تدوین مقاله Editor isi, نگارش مقاله isi , پذیرش مقاله isiچاپ مقاله isi , مقاله isi , چاپ مقاله isi

چاپ مقاله isi