رعایت نکات ریز در مقاله نویسی

By   آگوست 21, 2014

رعایت ریز نکات در مقاله نویسی

معمولاً ریز نکات یک مقاله ی نمونه سه الی پنج قسمت اصلی را در بردارد. مقاله ای با دو قسمت عموماً در نیمه راه مطلبش ته می کشد. اگر یک مقاله مثلاً 1500 کلمه را به پنج قسمت تقسیم کنیم هر قسمت بیشتر از 300 کلمه گنجایش ندارد و 300 کلمه آنقدر نیست که بتوان مطالب قابل توجهی را ارائه داد.

مهمترین موضوع در نگارش، خوب دسته بندی کردن و سرهم کردن مطالب با یکدیگر است به طریقی که خواننده بتواند به راحتی آنها را دنبال کند.

هر زیر نکانی که بیشتر از 5 قسمت عمده داشته باشد باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم گردد که آیا مطالب کاملاً از هم مجزا شده اند و آیا بین آنها تشابه و وجه اشتراکهایی وجود دارد تا بتوان بعضی را درهم ادغام کرد؟ یا اینکه آیا مقاله مورد نظر واقعاً گنجایش آنهمه مطلب را دارد یا نه؟

پس از آنکه قسمتهای اصلی نوشته مورد نظر کاملاً مجزا و مشخص شدند نوبت به جزئیات هر یک می رسد که در زیر قسمتهای عمده، با اصلی در هر قسمتی که به آن مربوط می شود- قرار گیرند. بعضی اوقات بعضی از اینها نیز جزئیات کوچکتری دارندکه در زیر هر یک از قسمتهای مربوط به خودشان واقع می شوند. در اینجا باید توجه داشت که دسته های کلی-جزئی و اجزاء کوچکتر هر یک، هر کدام را با یک نوع از اعدادیا حروف معینی مشخص می کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *