رئوس طلایی نوشتن مقاله

By   سپتامبر 9, 2014

رئوس طلایی نوشتن مقاله

حرفه نویسندگی و نجاری به نحو فریبنده ای ساده هستند. نجار باید با یک نقشه شروع کند و نویسنده هم بای یک ایده شروع می کند. قبل از اینکه نخستین تخته به دومین تخته میخ شود و یا نخستین کلمه به دومین کلمه وصل شود، باید یک نظر روشنی داشته باشیم که وقتی میخ زدن یا نوشتن تمام می شود، ما کجا خواهیم بود؟

نویسنده بعد از آنکه ایده ای را یافت، برای آنکه پس از نوشتن بداند، کجا ایستاده است. قبل از شروع باید به سه سوال عمده پاسخ گوید:

1. چه می خواهم بگویم؟ (هدف پیام)

2. برای چی کسی؟ (مخاطب پیام)

3. از چه رسانه ای؟ (کانال پیام)

اینها رئوس طلایی نوشتن را تشکیل می دهند و اگر نباشند و یا نادیده گرفته شوند مقاله ما کارکردهای خود را از دست خواهند داد.

1. هدف:

مهمترین سوالی که هر نویسنده قبل از شروع به نوشتن، باید به آن پاسخ دهد، هدف مقاله است، کجا قرار است بروم؟ چه می خواهم بگویم؟ آیا به چرایی رویدادی خواهم پرداخت؟ قرار است بر روی معضلی اجتماعی انگشت بگذارم؟ چشم انداز آینده تصمیم گیری دولتمردان را قرار است روشن کنم؟

2. کانال

مقاله ما از چه کانالی قرار است بدست مخاطب برسد؟ این کانال تصویری باشد (تلویزیون) یا صوتی (رادیو) چاپی باشد یا الکترونیک، روزنامه باشد یا هفته نامه یا ماهنامه، کارکردهای متفاوتی دارد.

3. مخاطب

مخاطبان مقاله ما همواره با یک سوال مهم و جدی درگیرند؛ خواندن این مقاله برای منچه سودی دارد؟ برای آنکه بتوانیم به این سوال آنان پاسخی مناسب دهیم، باید به دو مساله توجه کنیم:

1. محدوده نوشتاری ما نباید خیلی از حدود تجربیات آنان فراتر رود. به عبارتی برای ایجاد ارتباط با آنان باید در تجربه هایشان شریک شویم.

2. زبانی که انتخاب می کنیم باید زبانی متناسب با میزان درک و فهم مخاطب باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *