انواع نگارش روزنامه ای

By   اکتبر 21, 2014

انواع نگارش روزنامه ای

روشن است که روزنامه نگاری عرصه های متفاوتی دارد و روزنامه نگارانی در این عرصه ها می نویسند. مردم و مخاطبان به طور قراردادی انواع نشریه ها را در بازار نشر می شناسند: روزنامه های جدی، نشریه های زمان دار (ادواری) نابلویید (عامه پسند، نشریات زرد) خبرنامه ها، پولتن ها و…

لازمه این تشخیص های قراردادی به زبان خاص نگارشی روزنامه ها بستگی دارد. برای نمونه یک هفته نامه بازاری (عامه پسند) در خبرنویسی از قواعد هفته نامه های سبک خود پیروی می کند. بنابراین در نزد مردم به همین صفت نگارشی شناخته می شوند و لحن نوشتاری آن به کلی با لحن نگارشی ماهنامه ها تفاوت دارد.

وقتی بحث در مورد تفاوت های سبک نگارشی در مطبوعات عامه پسند و خبرنامه ها باشد، دیگر چندان تفاوتی نمی کندکه نشریه نیمه بازاری باشد- مثل دیلی میل- یا کاملاً عامه پسند و بازاری- مثل سان. در حالیکه بسیاری از گزارشات چاپ شده در گاردین عیناً در دیلی میل هم چاپ می شود (و برعکس). بدون کمترین تغییری، کیفیت گزارش های دیلی میل را مثلا در گاردین نمی توان دید، زیرا سطح دید آن با سبک و سطح نگارشی گاردین تناسب ندارد.

در مورد سبک، این نیز بسیار جالب است که گاه شباهت ها و قرابت ها پیش از قراردادها به چشم می خورد. برای نمونه متن های سان و گاردین همیشه سرشار از شوخی های کلامی است و معمولاً در تیترها از نظیره سازی بیشتر استفاده می کنند. که این دو ویژگی را در دیلی میل نمی توان دید.

متن های مقاله ای، مربوط به سیر تحول در خبرها و رویدادها را بیشتر روزنامه ها و مجله ها کار می کنند. یعنی هم خبرنگاران کارکشته و با تجربه و هم روزنامه نگاران تازه کار، به هر حال همه با هر قدر تجربه اینکار را شروع می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *