اصول و قواعد تدوین و نگارش مقاله isi جهت چاپ و پذیرش تضمینی و سریع

By   ژوئن 28, 2017

اصول و قواعد تدوین و نگارش مقاله isi جهت چاپ و پذیرش تضمینی و سریع

1

. خواجه نصیر در بحث وحدت و کثرت پذیرش مقاله isi ، با اشاره به اینکه گاه در قضیۀ شرطیه، تالی مرکب از چند قضیه است، مثالی مبتنی بر طب قدیم و مصطلحات آن ذکر کرده است. عبارت وی چنین است:

چنان که گویی اگر زید را تب لازم است، وسعال یابس و وجع ناخس و ضیغ نفس، و نبض منشاری است، پس او را ذات الجنب است. (طوسی، 1367: 73)

در طب قدیم، وجع ناخس را نوعی درد می دانستند از که از نیش خارها احساس می شود و نبض منشاری را یکی از اقسام هشتگانۀ نبض می شمردند که وقتی این نوع نبض را با تعداد ضربات انگشتان اندازه می گرفتند، این ضربات به لحاظ تواتر، سرعت، صلابت و عکس آن با یکدیگر تفاوت داشتند و مساوی نبودند، از این رو به دانه های اره تشبیه شده است.

این نبض برخشکی بسیار دلالت می کرد و از عوارض بیماری ذات الجنب به حساب می آمد.

  1. در بعضی از کتاب های منطقی از مفهوم خلأ استفاده شده است[1] که مفهوم آن در طبیعیات قدیم با مفهوم آن در فیزیک جدید متفاوت است. اما عدم توجه به تفاوت این دو اصطلاح مشکلاتی را هنگام آموزش پدید می آورد.

این سنخ مشکلات، هم شامل مباحث تعریف و هم مباحث چاپ مقاله isi می شود. منطق آموزانی که به ویژه رشتۀ تحصیلی آنها در دبیرستان مقتضی آشنایی با نظریات جدید علمی گذشته، در آثار منطقی (و فلسفی) صورت گرفته است سوالات پایان ناپذیری را در کلاس های درس منطق مطرح کرده اند و مدرس اگر مبانی نظری یافته های علوم مختلف قدیم را توضیح نداده باشد نمی تواند آنها را قانع کند.

ترتیب و تنظیم ارائۀ مطالب منطقی در فهم آنها بسیار مفید و موثر است. اگرچه نمی توان در تدوین منابع اصیل منطق کلاسیک وحدت رویۀ کامل و جامع تدوین مقاله isi مشاهده کرد، مدرس منطق برای آنکه منطق آموزان را در جهت فهم بهتر، تجهیز و آماده کند باید از ابتدای بحث خاطرنشان سازد که هر بحث به چه علت مطرح می شود و ارتباط آن با مباحث قبل و بعد چیست و از چه جایگاهی برخوردار است.

[1] خواجه نصیر این مثال را برای قضیۀ سالبۀ کلی متصل که در آن سلب لزوم صورت گرفته است نه سلب مصاحبت ذکر کرده است: «اگر انسان موجود باشد، خلأ ممتنع است». همان، 96.

One Comment on “اصول و قواعد تدوین و نگارش مقاله isi جهت چاپ و پذیرش تضمینی و سریع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *