اصول نگارش, تدوین , نوشتن مقاله isi جهت اکسپت و پذیرش سریع مجلات

By   جولای 1, 2017

اصول نگارش, تدوین , نوشتن مقاله isi جهت اکسپت و پذیرش سریع مجلات

با تکامل یافتن نگارش , تدوین و نوشتن مقاله isi ، اگرچه بیان ساختارها از اغلاق و دس=شواری ریاضی گونه برخوردار شدف بسیرای از مشکلات مربوط به کاربردهای زبان طبیعی از میان رفت.

شایان ذکر است که اگرچه منطق اکسپت و پذیرش سریع مجلات کلاسیک کاملاً به اهمیت صوری سازی در منطق واقف بودند، این مهم را در بحث های خویش به سرحدّ کمال نرساندند.

یکی از کارهای مثبتی که می توان در کلاس های درس برای بهتر جاانداختن بحث ها انجام داد استفاده از روش های صوری سازی است.

به عنوان مثال، روش های نگارش و نوشتن مقاله isi در منطق اروپایی در مباحث مربوط به قیاس، صور و علائم هندسی، مانند دوایر ون و دوایر اویلر در مباحث تعریف و استدلال و احکام قضایا، صور و علائم مربوط به منطق موجهات تا حدّ زیادی در ایجاد فهم بهتر و دقیق تر در دانشجویان مفید و مثمرثمر است.

شایان ذکر است که ماهیت مباحث منطق صوری به گونه ای است که اگر مدرس منطق کار خود را دقیق انجام دهد، به تدریج در متعلم و منطق آموز ذهنیت لازم برای دستیابی به ساختارهای صوری فراهم می شود و چه بسا منطق آموز خود برای تبیین ساختارها دست به ابتکار بزند.

متن شناسی آموزش منطق

منطق از دانش‌هایی است که قدمتی دیرپا و کهن دارد. منطق دانان برای تبیین یا آموزش منطق به تألیفات فراوانی مبادرت کرده اند که در چنین مقالۀ کوتاهی حتی نمی توان به نام آنها اشاره کرد.

اما باید گفت نوشتارهای منطقی چه در قدیم و چه امروزه از اکسپت و پذیرش سریع مجلات فراوانی برخوردارند. متن های علمی و تحقیقی مشروح ناظر به تمامی عناوین منطقی، متن های مختصر با اهداف آموزشی برای کلاس های درس، متن های تخصصی ناظر به یک یا چند بحث از مباحث منطق برای ارائه در مقاطع و مطالعات تخصصی و … از جمله انواع مهم متن های منطقی هستند.

رشر در اثر معروف خود تاریخ تکامل منطق عربی، فهرستی نسبتاً مفصل از انواع این متون را معرفی کرده است.

علی رغم این تنوع و تعدد متون، همیشه انتخاب یک متن و کتاب مناسب درسی، سوالی مهم برای برنامه ریزان و مدرسان درس منطق به شمار می آمده است.

متن های آموزشی منطق که قبلاً در حوزه ها و مراکز علمی مورد توجه استادان فن قرار می گرفت به دلیل عدم برخورداری از شاخص ها و مؤلفه‌های آموزش دانشگاهی قابل بهره برداری نیستند.

 

One Comment on “اصول نگارش, تدوین , نوشتن مقاله isi جهت اکسپت و پذیرش سریع مجلات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *